Telefon
WhatsApp
Stratejik Ürününümüz Fındık
300 X 250 Reklam Alanı

Stratejik Ürünümüz Fındık

FINDIK ALANLARININ DİKİMİ VE SÖKÜMÜ ÜZERİNE

Fındık dikimiyle ilgili olarak, 1993 yılında 93/3985 sayılı Karar ile fındık üretimine izin verilecek alanlar belirlenmiş ve belirlenen alanların dışında fındık bahçesi tesis edilmesi ve yenilenmesi yasaklanmıştır.

Bölgemizde yapılan çoğu toplantı konferans ve panelde fındık üretim alanlarının sökülerek alternatif ürünler dikilmesi konuşulmaktadır.

Dünya çapında tekel olduğumuz stratejik ürünümüz olan fındığın ekim alanlarının daraltılması bahçelerin sökülmesi içler acısı bir durumdur. Fındık sökümünün bu topraklarda yaşayan ve bu topraklara karşı vefa duyan insanları son derece rahatsız etmektedir. Diğer ülkeler fındık dikim alanlarını artırmaktayken bizde sökülmesinin gündemde olması hem bu ülke insanına hakaret hem de Karadeniz’in maddiyat olarak tamamen bitirilmesi anlamına gelmektedir. Karadenizlinin bu konuda sınıfta kaldığını üzülerek ifade etmeliyim.

Yukarıda tarih ve nosunu verdiğim genelge ile fındık alanlarının çoğaltılması yasaklanmış ve fındık tabusu olmayan alanlarda fındık sökümü ile ilgili yasa 2001 yılında meclise getirilmiştir. Bu yasaya göre fındık tabusu olmayan alanlardaki fındıkların tamamen sökülmesi emredilirken fındık tabusu olan alanlardaki fındıklarında kademeli olarak sökülmesi ve yerine “ahududu” ekilmesi önerilmektedir. Giresun ilinde bunun uygulaması yapılmış ve hala daha tarım müdürlükleri yasal hale gelmemesine rağmen halka bunu önermektedir.

Oysa dünya fındığının %70 ine yakınını üreten ülkemiz tek tekel ürünü fındığı hem koruyamamakta hem de nasıl yetiştirileceğini bilmemektedir. Ülkemiz insanının çok büyük bir bölümünün kültürüne ters olmasına rağmen “opera ve bale” için okullar açılırken fındıkla ilgili tek bir okul veya ders yoktur. Bir ülkenin müstemleke olduğunun belgelerinden bir tanesi de işte budur.

Yakın tarihimizde Karadeniz’den iki tane Başbakan onlarca bakan ve millet vekili çıkmasına rağmen Karadeniz’in dertleriyle dertlenen tek kişi çıkmamıştır.

FINDIK VE AFLATOKSİN

Fındığımızda aflatoksin adında zehirli bir madde bulunmaktadır. Bu maddeden dolayı fındığımız gerek kabuklu ve gerekse fındık ürünleri olarak dış piyasada yeterince satılamamaktadır. Fiskobirlik, Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin, Ticaret Odaları ve Borsaların üreticilerin kaliteli fındık üretmesi amacıyla düzenli olarak bilgilendirme çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Üreticilerimiz de eğer bu uyarılara özenle dikkat ederse, Avrupalının fındığımız için öne sürdüğü aflatoksin bahanesini ortadan kaldırmış oluruz. Yani ürünümüze ayıp çıkarmalarına fırsat verilmemelidir. Aflatoksin ortaya çıkarmamak için üreticiler iklimi yakından takip edip harmanlama aşamalarını hassas olarak yapmaları gerekmektedir. Zira bu ürün bizim yüz akımızdır.

Dünyanın hiçbir yerinde ağustos ayında fındık toplama işi yapılmaz.

Ağustos ayı fındığın randımana çalıştığı ve kabuğunu tamamen doldurduğu aydır. Ağustos ayında toplanan fındık içerisinde boşluk olacağından kurutulma aşamasında oksitlenme yaparak aflatoksin zehirini içerisine depo edecektir. Fındığın mutlaka ve mutlaka eylül ayının ikinci haftasında toplamaya başlanması gerekmektedir.

Fındık pazarında etkili bir yer edinebilmemiz fındığın rantından yararlanabilmemizi gerektirmemektedir

Sürdürülebilir ve Karlı Fındık Yetiştiriciliği Projesi Bilgilendirme toplantısında konuşan Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karadeniz, üreticinin fındık konusunda, güvenilir bilgiye aç ve istekli olduğunu söyleyerek fındık hakkında ilk işe başlanacağı yerinde eğitim ve öğretim olduğunu vurgulamıştır.

FINDIK DİKİMİ

Türkiye ölçeğinde fındık dikimi yüzyıllar öncesinin geleneğine göre yapılmaktadır. Fındık dikimi ile başlayan yetiştiricilik söküm ile son bulmaktadır. Bu süreçte yetiştiriciyi memnun edebilmesi için gerekli şartlar yerine getirilerek yüzyıllar öncesi adetlerden uzaklaşılması gerekmektedir.

Dikime Şöyle Başlanmalıdır

Düz araziler için tarlanın ağaç yetiştirme geleneği biliniyorsa ve tarlada ağaçlar fazla büyüme gösteriyorsa her fındık ağacının diğeriyle arası 3 metre olacak şekilde dikilir.

Arazi yamaç ise yapılacak iş araziyi yamaca paralel 1-metre genişliğinde boydan boya kanal kazılarak Kazılan bu kanalın yamaç tarafına belirli aralıklarla fidanlar dikilir. En az iki yıl fidanın tam dibine kazma vurulmaz. Diğer taraflar küçük kazmalarla kazılabilir. Kanalın yamaç tarafı az yüksek bırakılarak yağmur sularının kanalda kalması sağlanır.

Fındık fidanı 4 yıl gibi bir zamanda üretime geçecek (Agac) olma durumuna gelir. Eskiyen ağaçları kesmeden önce aynı agacın yerine gelebilecek bir sağlam fidan yetiştirilir. Eskiyen ağacı kesince kazma ile kökünü de çıkartmalıyız. Yani ağaçların kökleri belirli bir noktada kümeleşmemesi için kestiğimiz agacın kökünü kesinlikle çıkartmalıyız. Fındık Ağacının Kökünü Söktüģümüz Yerden Almalıyız

Fındık ağacı sisteminde kökleşme olmayacağından ocak sistemindeki kökleşme kurdlarda olmayacaktır. Bu durum fındığa kalite ve rekolte olarak yansıyacaktır.

Geniş Ağaç Yapılmalı

Fındık fidanı ağac olmaya başladığında boyu ortalama 2,5- 3 metreye kadar ulaşır. Tabii bu arazilerin verimine göre değişir. Eğer arazi verimli ise ağacın boyu 3 metreye ulaşınca ağacın doruk/uç kısmı kesilir. Verimli olmayan arazilerde arazinin durumuna göre 2,5 metre veya daha verimsiz ise arazının durumuna göre daha kısa iken ağacın doruk/uç kısmı kesilir. Ağacın doruk/uç kısmının kesilmesiyle ağaç yanlara büyüyecek ve daha zengin ve verimli hale gelecektir.

Bu uygulamada rüzgarların ağaç üzerindeki olumsuz etkileri de azami ölçüde düşecektir.

Fındık Toplama Zamanı ve Şekli

Fındık her yılın Eylül ayının ikinci haftasından önce toplanmamalıdır. Türkiye de fındık toplama zamanı bilimsel ölçütlerde değildir. Gerek fındık üreticileri, gerek üretici kuruluşları ve gerekse Tarım bakanlığı bu konuda cezai müeyyideler oluşturmalıdır. Ağustos ayında toplanan fındık öncelikle randıman açısından son derece kayıptır. Üretici fındığı erken topladığında fındığı randıman tutmayacak ve eline az para geçecektir. Fındık Ağustos ayında randımanını tamamlayacağından erken toplanması halinde ise düşük randıman da üretim gerçekleşmiş olacaktır.

Fındığın Ağustos ayında toplanması sadece randıman açısından değil İhracatta yaşanan “aflatoksin” maddesi açısından da sıkıntı meydan getirecektir. Nitekim bugün bu sıkıntıyı yaşamaktayız.

Erken toplanan fındık henüz kabuğunu doldurma işi tamamlanmadığından ve de yetişme gerçekleşmediğinden kuruma noktasında ve saklama noktasında “aflatoksin” madde bulunduracağı kesindir. Bu maddeyi bahane ederek fındığımızı almayanlara bizler bilimden uzak bir şekilde ve sadece siyasi hezeyanlarla kızmaktayız. Hâlbuki bu madde insan sağlığı açısından oldukça Zararlı bir maddedir. İhracat sırasındaki bu durumun üstesinden gelebilmek için bilimden uzak önerilere sarılmamalıyız.

Mesela: Fındığımızı işleyerek satalım denmektedir. Sanki fındığı işlediğiniz zaman bu madde içerisinde olmayacaktır. Fındığı işleyerek satmanın elbette ki yararları vardır ama bu yararlar sağlık açısından değildir. Fındığı işleyerek satarsan, işlemek için kurulacak kuruluşlar (fabrika) da insanlarımız istihdam edileceği için işsizlik açısından faydası vardır. Fındığı “aflatoksin” zararlı maddesinden kurtarmak için fındığın Eylül ayının ikinci haftasında toplamaya başlanması şarttır.

Toplama İşlemi

Fındık kesinlikle silkelenerek toplanmalıdır. Fındık daldan değil yerden Toplanmalı. Fındık dalını eğerek toplama işlemi fındık üretimi açısından son derece zararlı ve aynı oranda da yetiştirici açısından rantabilite değildir. Dalı eğdiğinizde dalın damarlar zedelenecek ve dal bir yıl fındık üretimine ara vererek zedelenen damarlara çalışacaktır.

Fındık yetiştiren bazı ülkelerde fındık tarlalarının altları betonlama yapılmaktadır. Bu şekilde silkelenerek toplanan fındıkların toplanması daha kolay olmaktadır. Ancak ben şahsen doğal ortamı bozma taraftarı değilim.

Yamaçlarda fındık dikiminde 1 metre genişliğinde ki kanalın temiz olması halinde düzlüklerde de yerin temiz olması halinde fındığımızı çok rahat toplayacağız kanısındayım. Hatta silkelenerek yapılacak toplama işi sadece silkeleyecek olan kişi için zahmetli olacaktır. Fındığı yerden toplama işi ise çocukların bile yapabilecekleri iş olacaktır.

Bugunkü findik tarlalarında da kesinlikle dal eğerek veya dalın üstüne çıkarak toplama yapılmamalı. Biran once ocak sisteminden ağaç sistemine geçilmeli. Ocak sisteminde de fındık yerden Toplanmalı. Hiçbir şekilde dallar eğilmemeli.

Budama İşlemi

Fındık budama işlemi aslında en kolay olan işlemler arasındadır. Baştan beri dikimi ve yetiştirilmesi ortak aklın ürünü olan tarlalarda budama işlemi oldukça kolay bir bölüm olarak karşımıza çıkar. Dikkat edilmesi gerekenler burada da aynıdır. Eskiyen ağaç kesilir. Kökünü de çıkartarak yeni fidan dikilir. Fındık ağaçları içinden budanarak seyreklenerek ağacın oksijen alması sağlanmalı. Bu durumda verim artacaktır. Rüzgarın birbirine çarparak kuruktuğu veya kurutabileceģi agac içi dallar seyreklenebilir.

Fındık dibi fidelerden eğer eskimeye yüz tutan ağaç varsa onun yerine bir tane bırakılır diğer fideler kökleriyle beraber sökülerek çıkartılır.

Kurutma İşlemi

Fındığın en son işlemi ise kurutma işlemidir. Eğer fındık yukarıda bahsetmiş olduğum şartlarda yetiştirilirse o zaman fındığın kurutma işi kolaylaşacaktır. Eylül ayına kalan toplama işlemi fındığın dalında kurumasına vesile olacağından az bir kurutma işlemi ile fındık piyasaya sürülebilecektir.

Erken toplanan fındığın kurutulmasında sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. İyi derece de kurumayan fındığın “aflatoksin” maddesi taşıyacağı kesindir.

Fındık birlikleri ve tarım bakanlığı dünya da tekel olabilecek tek ürünümüz olan fındığa hizmeti görev kabul ederek çok yağmur alan bölgelerdeki fındığın kurutulması için modern kurutma evleri kurulabilir.

Mesela: Fındık üretilen yerlerin birçoğunda çay ürünü de üretilmektedir. Çay ambarları modern fındık kurutma ambarlarına dönüşebilir. Üstelik çay ambarları fındık kurutma işleminin yapıldığı aylarda boş olmaktadır. Ambar içerisine kurulacak sistemle beraber Ambar sadece çay ambarı olma özelliği olmayacak aynı oranda kurutma ambarı da olacaktır. Yani iki işlevli bir ambar olacaktır. Ayrıca bu sistem apartmanların bodrum katlarında çok kolayca yapılabilecek bir sistemdir. Yeter ki yönetsel erkler ülkemizin bu zenginliklerini yok etme anlayışında olmasın.

Fındık üreticileri ve bölge insanı bu bilgileri mutlaka tarlalarında uygulamalıdırlar. Burada en büyük sıkıntı fındık toplama zamanıdır. Yönetsel erkler bu zamanın yeniden gözden geçirilerek ağustos ayında fındık toplanması işini yasaklamalıdır. Halkımızın bu tedbirlere dikkat etmesi hem kendi menfaatine hem de ülke menfaatinedir.

1993/3985 tarih ve sayılı genelge kaldırılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki fındık gelecekte özellikle sıvı yağ üretimi için en önemli bitki durumuna gelecektir. Fındık yağı hafifliği ile ve yanmaması ile diğer yağlardan oldukça üstün bir yere sahiptir.

Kalp damar hastalıkları ve özellikle yüksek tansiyonun eskimeyen ilacı fındık ve fındık yağıdır.

Başta Karadeniz olmak üzere Marmara ve Trakya nın Karadeniz sahillerinde fındık yetişmektedir. Marmara bölgesinde Kocaeli ve Yalova da son derece iyi fındık yetişmektedir. Ülkemizin dövize her zaman ihtiyacı vardır. Fındık gibi STRATEJİK bir ürünün bilimsel verilere göre yetiştirilmesi zaruridir.

Tarım ve Hayvancılığımızı yok etmek isteyenlere karşı duyarlı bilgili olmak mecburiyetindeyiz. Vesselam.

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

300 X 250 Reklam Alanı

Reklam

300 X 250 Reklam Alanı

Yalova Nöbetçi Eczaneler

Anket

Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150
Sidebar Alt Kısım İkili Reklam Alanından İlki 150x150

E-Bülten Aboneliği